Aktualności

 • Zarządzenie Nr 13/21 z dn. 04.03.2021 r.

  Zarządzenie 13/21

  Prezesa Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 04 marca 2021r. w sprawie ustanowienia dnia 04 maja 2021 r. oraz 24 grudnia 2021r. dniami wolnymi od pracy w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

  Na podstawie art. 22 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2020 r., poz. 2072), w związku z 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.) i art. 130 2 Kodeksu pracy (Dz.U z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm. ), zarządzam się co następuje:

  §1

  Ustanawiam :

  1.   dzień 04 maja 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu

  Rejonowego w Świnoujściu, za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 r.

  2.   dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Świnoujściu, za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.

  Czytajwięcejo: Zarządzenie Nr 13/21 z dn. 04.03.2021 r.
 • Oferta pracy 4/21

  Stażysta - 2 etaty

  Czytajwięcejo: Oferta pracy 4/21
 • Samoobsługowy terminal płatniczy

  Samoobsługowy terminal płatniczy

  Czytajwięcejo: Samoobsługowy terminal płatniczy
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 265/21

  2021-08-19 11:08

  Sąd Rejonowy w Swinoujściu I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie zarejestrowano sprawę pod sygnaturą I NS 265/21 wniosek o sporządzenie inwentarza spadku po arłym Stanisławie Kopija ( PESEL 53122704071), urodzonym dnia 27/12/1953r. w Gryfinie, syna Wiktorii i Antoniego Kopija, zmarłego w dniu 22/04/2018r przed śmiercią stale zamieszkałym w Swinoujściu, ul. Modrzejewskiej 20/228.

  Czytajwięcejo: Ogłoszenie w sprawie I Ns 265/21
Ostatnio dodane artykuły