Biuro Obsługi Interesantów

pok. 3, parter 
tel. 91 326 28 70
godziny pracy dla Wydziałów I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich: 
poniedziałek - piątek 10.00 - 15.00 
e-mail: boi@swinoujscie.sr.gov.pl

godziny pracy dla Wydziału V Ksiąg Wieczystych: 
poniedziałek - piątek 08.00 - 15.00 
e-mail: ksiegi.wieczyste@swinoujscie.sr.gov.pl 
tel. 91 326 28 50

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  1. udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316), osobiście, drogą mailową oraz telefonicznie.
  2. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich w BOI nie będzie możliwe;
  3. wydawanie zawnioskowanych dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sprawy, uprzednio przygotowanych przez sekretariaty Wydziałów;
  4. udzielanie pomocy świadkom i pokrzywdzonym podczas pobytu w sądzie między innymi poprzez informowanie, kierowanie do sal rozpraw, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  5. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  6. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw; udostępnianie list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach bankowych sądu;
  7. udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych, list kancelarii adwokackich, komorniczych, radcowskich oraz informacji o numerach rachunków bankowych sądu;
  8. informowanie o strukturze organizacyjnej Sądu Rejonowego w Świnoujściu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych;
  9. potwierdzanie danych osób zakładających konta w Portalu Informacyjnym;
  10. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji  w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-08 15:18:24
Publikacja w dniu:
2023-03-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-08 14:55:03
Publikacja w dniu:
2023-03-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-17 15:13:13
Publikacja w dniu:
2020-08-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-17 15:11:56
Publikacja w dniu:
2020-08-17
Zmiany:
Podejrzyj