Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej


Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
 
Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Sposoby uzyskania informacji publicznej
 
Prawo do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu realizowane jest poprzez:
  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Świnoujściupod adresem serwisu: http://www.swinoujscie.sr.gov.pl
  • wglądu do dokumentów urzędowych w siedzibie Sądu Rejonowego w Świnoujściu,
  • udostępnianie w formie ustnej lub telefonicznej, jeśli istnieje możliwość niezwłocznego udzielenia informacji bez wniosku,
  • wywieszenie na tablicach informacyjnych i ogłoszeń Sądu Rejonowego w Świnoujściu,
  • udostępnianie na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego 

Niniejszy serwis internetowy stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Świnoujściu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja nie jest opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Świnoujściu, prosimy o złożenie wniosku skierowanego do Prezesa Sądu:
  • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Świnoujściu w budynku przy ul. Paderewskiego 6 pok. 3 (parter),
  • przesłanie pocztą, adresując: Prezes Sądu Rejonowego w Świnoujściu ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@swinoujscie.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-23
Publikacja w dniu:
2017-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-09
Publikacja w dniu:
2017-03-09
Opis zmiany:
b/d