Okręgowa Rada Adwokacka

Okręgowa Rada Adwokacka 
ul. Narutowicza 3 
70-231 Szczecin 

tel./faks 91 433 36 16
Strona Szczecińskiej Izby Adwokackiej otwiera się w nowym oknie
e-mail ora.szczecin@adwokatura.pl