Informacje ogólne

Sąd Rejonowy w Świnoujściu obejmuje swoją właściwością:

  • miasto ŚWINOUJŚCIE
  • gminę MIĘDZYZDROJE

Prawne podstawy działalności:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U. z 2015r. poz. 133 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1407 z późn. zm. ),
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316 z późn. zm.).

Przedmiot działalności i zakres kompetencji określają przepisy prawa procesowego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych aktach prawnych określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

Sąd Rejonowy sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej powierzonej w drodze ustaw. Poszczególne Wydziały Sądu mają następujące kompetencje:

I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa cywilnego

II Wydział Karny rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa karnego

III Wydział Rodzinny i Nieletnichrozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa rodzinnego

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste oraz rozpatruje sprawy cywilne związane z postępowanie wieczysto-księgowym

Zespół Kuratorów Sądowych realizuje określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Rejestr zmian dla: Informacje ogólne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d