Oferta pracy - stażysta - umowa na zastępstwo 1 etat

2021-07-09 12:15

Świnoujście , dnia 29 czerwca 2021 r.

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Świnoujściu

A - 1102-2/21

W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko stażysty ( umowa na zastępstwo — 1 etat w Sądzie Reionowym w Swinouiściu zawiadamiam, że z uwagi na brak kandydatów w II etapie konkursu. konkurs nie został rozstrzygniety .

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Swinoujściu

/-/ Maria Bodio

Świnoujście, dnia 22 czerwca 202Ir.

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Świnoujściu

A-1102-2/21

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

(Praktyczny sprawdzian umiejętności i rozmowa kwalifikacyjna)

1. Aleksandra Tomaszkiewicz

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu na stanowisko stażysty proszone są o zgłoszenie się w dniu:

29 czerwca 2021r. w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu przy ul. Paderewskiego 6, sala nr 7 (parter) godz. 9:00

Na konkurs należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świnoujściu Nr 36/20 z dnia 21 maja 2020 roku o zasadach pracy Sądu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19.

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Świnoujściu

/-/ Maria Bodio

Świnoujście, 04 czerwca 2021 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Świnoujściu

Kd- 1102-2/21

Sąd Rejonowy w Świnoujściu poszukuje

kandydata do pracy na stanowisko stażysty

na zastępstwo - 1 etat

Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, operatywność, dokładność i dobra organizacja pracy,  
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • znajomość programu Excel.

Przewidywany zakres zadań do pracy na stanowisku:

Protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkiej związanej z tym pracy w sekretariacie wydziału.

Wysokość proponowanego wynagrodzenia:

3.200,- złotych brutto miesięcznie i ewentualny dodatek za wieloletnią pracę od 5% do maksymalnie 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Termin składania ofert do dnia 18 czerwca 2021 r.

(wymagane dokumenty: podanie, cv, oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły lub kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów, ewentualnie kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia).

Miejsce składania ofert: Sąd Rejonowy w Świnoujściu ul. Paderewskiego 6 - skrzynka podawcza umieszczona przy wejściu do budynku Sądu lub Biuro Podawcze lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).

Lista osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu (www.swinoujscie.sr.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Świnoujściu, ul. Paderewskiego 6. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Dyrektor

Sądu Rejonowego

w Świnoujściu

/-/ Maria Bodio

Rejestr zmian dla: Oferta pracy - stażysta - umowa na zastępstwo 1 etat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Świnoujściu
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-09 12:12:08
Publikacja w dniu:
2021-07-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Świnoujściu
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-22 10:35:24
Publikacja w dniu:
2021-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Świnoujściu
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-04 12:40:23
Publikacja w dniu:
2021-06-04
Zmiany:
Podejrzyj