Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 63/21

  2021-05-28 10:23

  Sąd Rejonowy w Świnoujsciu Wydział I Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Sławomirze Krzysztofie Janiszewskim (PESEL 78062106099) zmarłym dnia 3 września 2020 roku w Miedzyzdrojach ostatnio stale zamieszkałym w Międzyzdrojach.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Nr 13/21 z dn. 04.03.2021 r.

  Zarządzenie 13/21

  Prezesa Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 04 marca 2021r. w sprawie ustanowienia dnia 04 maja 2021 r. oraz 24 grudnia 2021r. dniami wolnymi od pracy w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

  Na podstawie art. 22 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2020 r., poz. 2072), w związku z 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.) i art. 130 2 Kodeksu pracy (Dz.U z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm. ), zarządzam się co następuje:

  §1

  Ustanawiam :

  1.   dzień 04 maja 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu

  Rejonowego w Świnoujściu, za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 r.

  2.   dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Świnoujściu, za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.

  Czytajwięcejo: