Rachunki Bankowe

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
  • nazwa sądu do którego wnoszona jest opłata
  • imię i nazwisko / nazwa firmy
  • wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura
  • sygnatura akt sprawy
  • numer karty dłużnika 
UWAGA!!! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.
 Numer konta

Bank

Tytuł wpłaty

wpisać:

46 1010 1599 0058 3222 3100 0000

NBP
O/O Szczecin

Dochody budżetowe:
- opłaty od wniosku i pozwu,
- opłaty od zażaleń,
- opłaty od skarg,
- koszty spraw sądowych,
- grzywny,
- wpisy i odpisy Ksiąg Wieczystych

sygnatura akt sprawy

47 1130 1017 0021 1002 3190 0004    (PLN)

20 1130 1017 0021 1002 3190 0005    (USD)

04 1130 1017 0021 1002 3190 0002    (EUR)

BGK Oddział w Szczecinie

Depozyty sądowe:
- poręczenia i zabezpieczenia majątkowe,
- wadium,
- kaucje

sygnatura akt sprawy

83 1010 1599 0058 3213 9800 0000

NBP
O/O Szczecin

Sumy na zlecenie:
- zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów
- opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku albo europejskich poswiadczeń spadkowych

sygnatura akt sprawy

24 1130 1176 0022 2118 4820 0001

BGK Oddział w Szczecinie

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym:
- nawiązki, świadczenia pieniężne

nawiązki, sygnatura akt sprawy

Rejestr zmian dla: Rachunki Bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-25 15:10:01
Publikacja w dniu:
2022-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-25 12:45:41
Publikacja w dniu:
2020-08-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d