Remont budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu ul. Paderewskiego 6 –etap I

2021-07-20 15:48

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=17622711

Nazwa:

Remont budynku sądu rejonowego w Świnoujściu ul. Paderewskiego 6 –etap I

Oznaczenie postępowania:

ZP/1/TP/RB/2021

Nr Ogłoszenia w Dz.U.:

2021/BZP 00121255/01

Tryb Postępowania:

Podstawowy art. 275 pkt 1

Termin składania ofert:

05-08-2021 09:00:00

Rejestr zmian dla: Remont budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu ul. Paderewskiego 6 –etap I

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Świnoujściu
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-20 15:49:52
Publikacja w dniu:
2021-07-20
Zmiany:
Podejrzyj