Zarządzenie Nr 13/21 z dn. 04.03.2021 r.

Świnoujście, dnia 04 marca 2021 r.

PREZES SĄDU REJONOWEGO

72-600 Świnoujście

ul. Paderewskiego 6

Tel. 091 326-28-30, Fax. 091-321-25-39

A-021-16/21

Zarządzenie 13/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 04 marca 2021r. w sprawie ustanowienia dnia 04 maja 2021 r. oraz 24 grudnia 2021r. dniami wolnymi od pracy w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

Na podstawie art. 22 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2020 r., poz. 2072), w związku z 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.) i art. 130 2 Kodeksu pracy (Dz.U z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm. ), zarządzam się co następuje:

§1

Ustanawiam :

1.   dzień 04 maja 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu

Rejonowego w Świnoujściu, za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 r.

2.   dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Świnoujściu, za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Świnoujściu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Świnoujściu

/-/ Kamilla Gajewska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 13/21 z dn. 04.03.2021 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-15 14:13:49
Publikacja w dniu:
2021-10-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-14 09:20:19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Świnoujściu
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-09 12:29:05
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj